Quản lý Thu Chi [19/03/2012]

Chỉ người quản trị phòng vé mới có thể tạo phiếu thu, phiếu chi

1. Lập phiếu thu:

- Các trường hợp cần lập phiếu thu: thu tiền khách lẻ, thu tiền khách công nợ và thu khác

- Các hình thức thanh toán: tiền mặt, chuyển khoản, hình thức khác

1.1. Thu tiền khách lẻ:

- Vào menu CÔNG NỢ rồi chọn KHÁCH LẺ

- Bấm link Thu của dòng khách lẻ muốn thu


Màn hình thu tiền khách lẻ từ bảng công nợ khách lẻ

- Hoặc vào ĐẶT CHỖ rồi chọn QUẢN LÝ ĐẶT CHỖ

- Bấm vào link Thu của dòng đặt chỗ muốn thu


Màn hình thu tiền khách lẻ từ quản lý đặt chỗ

- Hệ thống tự động tạo phiếu thu mới, Loại thu tự động là Xuất vé/Đổi vé tương ứng.

- Người nộp tiền chọn khách lẻ rồi nhập tên khách

- Hình thức thanh toán chọn tiền mặt hoặc chuyển khoản

- Nhập số tiền, nếu chọn USD thì phải nhập tỷ giá

- Nhập Ghi chú

- Bấm OK

- Hệ thống sẽ tự động thêm số tiền đã thu vào bảng tiền mặt hay tài khoản ngân hàng tương ứng với hình thức thanh toán đã chọn


Màn hình nhập phiếu thu

- Các đặt chỗ đã thu đủ tiền hay thu một phần sẽ tự động thể hiện trong mục Công nợ khách lẻ hay Quản lý đặt chỗ

- Để xem chi tiết thanh toán của đặt chỗ đó click lên link mô tả thanh toán của đặt chỗ đó. Trong ví dụ dưới click chuột lên dòng "Khách nợ 1,200,000 VND"


Xem thông tin thanh toán của đặt chỗ

1.2 Thu khách công nợ

- Vào menu THU CHI rồi chọn THÊM PHIẾU THU

- Hệ thống tự động tạo phiếu thu mới, Loại thu mặc định là "Công nợ".

- Người nộp tiền chọn khách công nợ

- Hình thức thanh toán chọn "Tiền mặt" hay "Chuyển khoản". Chọn hình thức thanh toán là Hình thức khác khi muốn tăng công nợ cho khách công nợ mà không làm tăng quỹ tiền mặt hay tài khoản ngân hàng

- Nhập số tiền, nếu chọn USD thì phải nhập tỷ giá

- Nhập Ghi chú

- Bấm OK

- Hệ thống tự động thêm số tiền đã thu vào bảng tiền mặt hay tài khoản ngân hàng tương ứng với hình thức thanh toán đã chọn đồng thời ghi Có vào bảng công nợ tương ứng với khách hàng công nợ đã chọn


Màn hình thu công nợ khách công nợ

1.3 Thu khác

- Sử dụng khi cần tăng quỹ tiền mặt hoặc tài khoản ngân hàng của phòng vé

- Vào menu THU CHI rồi chọn THÊM PHIẾU THU

- Hệ thống tự động tạo phiếu thu mới, chọn Loại thu là Thu khác.

- Người nộp tiền chọn khách lẻ, nhập tên khách lẻ là tên Phòng vé

- Hình thức thanh toán chọn tiền mặt hay chuyển khoản

- Nhập số tiền, nếu chọn USD thì phải nhập tỷ giá

- Nhập Ghi chú

- Bấm OK

- Hệ thống tự động thêm số tiền đã thu vào bảng tiền mặt hay tài khoản ngân hàng tương ứng với hình thức thanh toán đã chọn

1.4 Cập nhật phiếu thu


- Vào menu THU CHI rồi chọn QUẢN LÝ PHIẾU THU


Màn hình cập nhật phiếu thu

- Thay đổi thông tin phiếu thu. Nếu thay đổi số tiền thì hệ thống sẽ tự động cập nhật lại các bảng công nợ liên quan

- Bấm OK

2. Lập phiếu chi:

- Các trường hợp cần lập phiếu chi: thu hoàn vé khách lẻ, chi tiền công nợ cho nhà cung cấp và chi khác

- Các hình thức thanh toán: tiền mặt, chuyển khoản, hình thức khác

2.1. Hoàn tiền khách lẻ:

- Vào menu CÔNG NỢ rồi chọn KHÁCH LẺ

- Bấm link Chi của dòng khách lẻ muốn thu


Màn hình chi tiền khách lẻ từ bảng công nợ khách lẻ

- Hoặc vào ĐẶT CHỖ rồi chọn QUẢN LÝ ĐẶT CHỖ

- Bấm vào link Chi của dòng đặt chỗ muốn thu


Màn hình chi tiền khách lẻ từ quản lý đặt chỗ

- Hệ thống tự động tạo phiếu chi mới, Loại chi tự động là "Hoàn vé"

- Người nộp tiền chọn khách lẻ rồi nhập tên khách

- Hình thức thanh toán chọn "Tiền mặt" hoặc "Chuyển khoản"

- Nhập số tiền, nếu chọn USD thì phải nhập tỷ giá

- Nhập Ghi chú

- Bấm OK

- Hệ thống sẽ tự động trừ số tiền đã chi vào bảng tiền mặt hay tài khoản ngân hàng tương ứng với hình thức thanh toán đã chọn


Màn hình nhập phiếu chi

- Các đặt chỗ đã chi đủ tiền hay chi một phần sẽ tự động thể hiện trong mục Công nợ khách lẻ hay Quản lý đặt chỗ

- Để xem chi tiết thanh toán của đặt chỗ đó click lên link mô tả thanh toán của đặt chỗ đó. Trong ví dụ dưới click chuột lên dòng "Nợ khách 1,600,000 VND"


Xem thông tin thanh toán của đặt chỗ

2.2 Chi Nhà cung cấp

- Vào menu THU CHI rồi chọn THÊM PHIẾU CHI

- Hệ thống tự động tạo phiếu chi mới, Loại chi mặc định là "Công nợ"

- Người nhận tiền chọn Nhà cung cấp

- Hình thức thanh toán chọn "Tiền mặt" hay "Chuyển khoản". Chọn hình thức thanh toán là Hình thức khác khi muốn tăng công nợ cho nhà cung cấp mà không làm tăng quỹ tiền mặt hay tài khoản ngân hàng

- Nhập số tiền, nếu chọn USD thì phải nhập tỷ giá

- Nhập Ghi chú

- Bấm OK

- Hệ thống tự động trừ số tiền đã chi vào bảng tiền mặt hay tài khoản ngân hàng tương ứng với hình thức thanh toán đã chọn đồng thời ghi Có cho phòng vé vào bảng công nợ tương ứng với nhà cung cấp đã chọn


Màn hình chi công nợ nhà cung cấp

1.3 Chi khác

- Sử dụng khi cần giảm quỹ tiền mặt hoặc tài khoản ngân hàng của phòng vé

- Vào menu THU CHI rồi chọn THÊM PHIẾU CHI

- Hệ thống tự động tạo phiếu chi mới, chọn Loại chi là Chi khác.

- Người nộp tiền chọn khách lẻ, nhập tên khách lẻ là tên Phòng vé

- Hình thức thanh toán chọn tiền mặt hay chuyển khoản

- Nhập số tiền, nếu chọn USD thì phải nhập tỷ giá

- Nhập Ghi chú

- Bấm OK

- Hệ thống tự động trừ số tiền đã chi vào bảng tiền mặt hay tài khoản ngân hàng tương ứng với hình thức thanh toán đã chọn

1.4 Cập nhật phiếu chi


- Vào menu THU CHI rồi chọn QUẢN LÝ PHIẾU CHI


Màn hình cập nhật phiếu chi

- Thay đổi thông tin phiếu chi. Nếu thay đổi số tiền thì hệ thống sẽ tự động cập nhật lại các bảng công nợ liên quan

- Bấm OK

Đã đọc: 3851. Phản hồi:1

Cac bai ve may bay da dang Các bài đã đăng:
Triển khai phiên bản Mobile [31-08-2015]
Sổ CHI TIẾT TÀI KHOẢN [16-08-2015]
Sổ NHẬT KÝ CHUNG [16-08-2015]
Xem tình hình HĐ mua vào, bán ra để cân đối hóa đơn hợp lý [16-08-2015]
Xuất ra báo cáo thuế [16-08-2015]
Nhung bai viet ve may bay khac Xem thêm...

Bạn có thể gửi ý kiến bằng cách điền vào mẫu dưới đây.

Tên bạn:

Nội dung:


Mã an toànnghiep vu booker NGHIỆP VỤ BOOKER
Thông báo tình hình máy chủ 2booker
Tích hợp chức năng Kế toán và Báo cáo thuế
Mổ xẻ việc chậm hủy chuyến của các hãng hàng không
Nhật Bản sẽ miễn visa cho du khách Việt Nam
Mở rộng ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất
huong dan su dung HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Triển khai phiên bản Mobile
Sổ CHI TIẾT TÀI KHOẢN
Sổ NHẬT KÝ CHUNG
Xem tình hình HĐ mua vào, bán ra để cân đối hóa đơn hợp lý
Xuất ra báo cáo thuế
tin tuc hang khong HỎI ĐÁP
Lỗi yêu cầu đăng nhập khi vào quản lý đặt chỗ
Loại bỏ header/footer khi in phiếu thu/phiếu chi
Khắc phục lỗi khi copy form vé từ Firefox vào Outlook hoặc word
Tìm lại phiếu thu phiếu chi
Không thể truy cập hệ thống 2Booker?
y kien khach hang BOOKER THẢO LUẬN
Nguyễn Hương: ... trong bài
Vy: anh/ chị cho e xin file tài liệu với ạ. nguyenthituongvy300419@gmail.com... trong bài
Ngọc: ... trong bài
Van: TRA TÌNH TRẠNG CHỖ VÀ LỊCH BAY - nguyenvan2781@gmail.com... trong bài
Phi Ngoc Ha: Anh/chi gửi giúp tài liệu câu lệnh tra cứu thông tin chuyến bay, hành khách, hành trình... trong bài

Bản quyền © thuộc về Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Bầu Trời Nam
Địa chỉ: 17 Nguyễn Văn Lượng, P.6, Q. Gò Vấp, TP. HCM. Điện thoại: 0913668700
Website: www.2booker.com. Email: info@2booker.com